Zihin ve bedeni bütünleştirme

Tıbbi ve psikolojik yaklaşımları kombine etmek, cinsel tepki ve bozukluklar hakkında daha kapsamlı bir anlayışla sonuçlanır ve daha kapsamlı bir müdahale imkânı sağlar. Cinsel sorunlu hastalara anlamlı bir tedavi sunmak için alt uzmanlık eğitimi almak gerekmez. Cinsel tepki modeli ve yukarıda kullanılan diğer çerçeveler, anahatları Jack Annon (1976) tarafından çizilen ve her klinisyenin beceri düzeyine uygun gelecek şekilde biraz değiştirilen İSBSÖYT şemasıyla (PLISSIT şeması (perception, limited information, spesific suggestion, intensive therapy kelimelerinin baş harflerinin kısaltması) -ç.n.) kolayca kombine edilebilir.

Söz gelimi, post korener bir hastanın İSBSÖYTsi şuna benzeyebilir:

İzin: Seks konusunu meşrulaştırın, hastanın sorununa meşruluk kazandırın, seçim yapmasma (mevcut durumu değiştirmesine veya değiştirmemesine) izin verin.

Sınırlı Bilgi: Cinsel sorunların toplumdaki ve belirli hastalıklardaki yaygınlığı; cinsel davranışın tipik çeşitlemeleri; cinsel yönden tepki verici olabilmek için gereken fiziksel sağlık, rahatlık, duygusal güvenlik/güven ihtiyacı; cinsel ilişki girişimi ve ölüm riski; egzersizin değeri; ilaç tedavisinin yan etkileri.

Spesifik Öneriler: İlaçları en uygun hale getirme; değiştirilebilir riskleri ele alma (örneğin sigara içiciliği, şişmanlık, diyabet, hipertansiyon); nonkoital cinsel seçenekler ve alternatif koital pozisyonlar; yorgunken, tokken veya alkollüyken seksten kaçınma; güvenli ereksiyon güçlendirme yöntemleri (örneğin PDE5i?ler, prostaglandin enjeksiyonları, vakum ereksiyon cihazları) kullanımı; değiştirilebilir ?lamba düğmelerinin? veya geçmiş sorunların rolünü belirlemek için geribildirim döngüsü şeması kullanma.

Yoğun Terapi: Bireysel danışmanlık veya evlilik/çift danışmanlığı; cinsel terapi.