Yaşlılarda cinsel terapide kritik durumlar

Amaca Ulaşmayı Takiben Depresyon ve Cinsel Kaçınma. Yeni ulaştığı cinsel özgürlük, deneyim ve hazdan zevk alan çiftlerden bir kısmı, başarılı tedaviden kısa süre sonra cinsellikten ciddi boyutta bir uzaklaşma yaşadılar. Yapılan araştırma, bu kaçınmanın, yaşlanmayla oluşan fizyolojik değişimlere atfedilen cinsel sınırlılıklarla yüzleşmede, cinsel özgürlüğün neden olduğu depresyona karşı psikolojik bir savunma olduğunu ortaya çıkardı. Esasında bu, onlara yeni bir spor arabanın anahtarını vermeye, ardından da bir günlük benzinle sadece pazar sürüşüne göndermeye benzer. Bazıları için cinsel özgürleşme beraberinde, gençlik enerjisinden ziyade ölüm sürecine daha yakın bir kimliği getirir.

Bu fenomen, daha önce ifade edilmemiş olmakla birlikte, izleme sürecinin olmadığı kısa süreli cinsel terapilerin temel eksikliğidir ve daha sonraki dinamik değişimler ortaya çıkmadan önce terapinin sonlandırılmasımn ürünüdür. Yaşlı çiftlerle cinsel terapide çiftlerin her ikisi de diğerini küçümsemeden ya da kaybettikleri gençlik enerjisine yeniden kavuşamamalarından esef duymadan yaş ve sınır kapasitelerini karşılıklı olarak kabullenmeyi yakalayıncaya dek terapiye devam etmek zorunludur.

Yaşlanmanın Farklı Etkilerini Minimize Etmek İçin Stereotip Rolleri ve Tenikleri Değiştirme. Kadınlar yaşlanmayla birlikte cinsel kapasitelerinde çok büyük değişimler yaşamamakla birlikte, erkekler açık performans değişimleri geçirirler. Her iki partner de bu değişimleri kabul etmeli ve anlamalıdır ve cinsel tekniklerini, etkileri minimize edecek şekilde değiştirmek durumundadır, böylece her iki partner karşılıklı olarak tatmin olma duygusunu yaşar.