Kataliz nedir

Bir kimyasal tepkimenin hızının olumlu yönde (hızlandırma) ya da olumsuz yönde (yavaşlatma) değişmesi olayı. Bu değişme katalizatör adı verilen maddelerin aracılığı ile meydana gelir. Katalizatörler kimyasal tepkimelere girerler, fakat tepkimenin son ürünleri arasında bulunmazlar; tepkimeden değişmeden çıkarlar.