İşeme sistemi

Artık maddelerin kandan süzülerek sidik biçiminde vücuttan atılması ile ilgili işlevleri yerine getiren organların tümü. Bu sistem böbrekleri, sidik borularını, sidik torbasını ve siyeği ihtiva eder.
Böbreklerde meydana gelen sidik, sidik boruları aracılığı ile sidik torbasına boşalır. Sidik boruları iki tane olup böbrekten çıkarlar, karın boşluğunun arka bölümünden geçerek leğene ulaşırlar ve sidik torbasına açılırlar.

İçi boş olan sidik torbası kadınlarda dölyatağının, erkeklerde ise göden bağırsağının önündedir. Sidik siyek diye adlandırılan kısa bir kanal aracılığı ile sidik torbasından dışarı atılır. Böbreklerin ürettiği sidik, sidik torbasında toplanır. Sidik torbasının büzücü kasları sidiğin siyeğe irade dışında geçmesini önler. Sidik torbasında yeterince sidik birikince işeme isteği duyulur.