Gebelik nedir

Dünya varolduğundan beri cansız ve canlı nesneler vardır. Dağlarda erozyon görülür, ama dağlar binlerce yıl boyunca hep aynı kalır. Canlı varlıklarsa doğarlar, sonra da yok olurlar. Doğum ölüm sürecinde yaşamı aktarırlar. İşte bu üremedir. Bu olgu bütün cinsler için aynı değildir. Bazan bireyden bir parça koparak yeni bir birey oluşturur, örneğin bu, durağan sularda görülen amip türlerinde böyledir. Gelişmiş hayvan türlerinde yani bir bireyin oluşması için anababanın organizması tarafından (tohum gibi) hazırlanan iki değişik hücrenin birleşmesi gereklidir. Buna eşeyli üreme denir. Çünkü anababa ayrı cinsten iki kişidir. İki farklı hücre (ya da eşeylik hücresi) birleşerek bir yumurtanın ya da dölütün (ceninin) gelişmesini sağlar. Yumurta da bir büyüme ve olgunlaşma döneminin sonunda tek başına yaşayabilir duruma gelir. Bu dönem türlere göre değişir, birkaç günden birkaç aya kadar sürebilir. Kimi türlerde yumurta döllenme yerinin dışında bir yere, bir yuvaya, bir ırmağa ya da toprak altına bırakılmakta, burada kendi başına olgunlaşmaktadır. Başka canlı türlerinde ise yumurta birkaç ay boyunca kendi başına yaşayabilene kadar annenin karnında gelişmektedir. İnsan türü de böyledir. Küçük insan dünyaya gelene dek dokuz aylık bir süre boyunca annesinin rahminde gelişir. Bu dönem gebelik dönemidir. Gebe kadın, doğumuna dek bir bebeği rahminde taşıyan kadındır.