Doktorun cinsiyeti belirlemesi

Her birimizin cinsiyeti kromozomların birleşmesi sırasındaki rastlantıyla belirlenir. Önce kromozomların görüntüsünü düşünelim: bunların boyutları ve biçimleri çok farklı olabilmektedir, ama normal bir hücrede ikişer ikişer birbirlerine benzeyen ve doğal olarak 22 çift halinde bulunan 44 kromozom vardır. Bu çiftler boy sırasına göre sınıflandırılırsa, en uzun çift 1 numarayı alır en küçük çift ise 23 numarayı. 23. çift ayrıdır. Daha doğrusu, kadında bu çiftin X diye adlandırılan kromozomları birbirine benzer. Ama erkeğin 23. çifti, X kromozomuyla ondan daha küçük Y koromozomundan oluşur.

Ayrıca yumurtacık ya da spermatozoidin kromozomları oluşurken her çift ikiye ayrılır, böylece üreme hücrelerinde yalnızca 23 kromozom bulunur.

Ancak spermetozoidler iki ayrı tiptir. Kimilerinde 23. çiftte bulunan kro¬mozom X, kimilerinde ise Y’dir. Yumurtacıkların hepsi aynı tiptendir, hepsinde Y kromozomu bulunur.

Eğer rastlantı sonucu yumurtacık X kromozomlu bir spermatozoidle birleşirse yumurta bir kız olur. Yine rastlantı sonucu yumurtacığı dölleyen spermatozoid Y kromozomlu ise yumurta bir oğlan oluverir.

Yani cinsiyetin belirlenmesi taa döllenme anında gerçekleşmektedir. Eğer yumurtaya zarar vermeksizin onu gözlemeyi sağlayan teknik olanaklar olsaydı çocuğun cinsiyeti doğumdan önce bilinebilirdi. Belki de günün birinde rastlantının yerini bilim alacak ve anababalar bir kız ya da erkek çocuk sahibi olmayı seçebileceklerdir. Ama bu, her durumda spermanın içinde X ile Y spermatozoidlerini ayırma koşuluyla olabilecektir.