Damarlarda deri açılınca neler olur

Tropikal bölgelerin dışında kalan kesimlerde bacaklarda meydana gelen yaraların yüzde doksanı varisli damarların veya derin damarlardaki trombozların sonucu olarak meydana gelirler. Varislerin yol açtığı yaralara «yerçekimi yarası» denir; bu deyimle yaraların bacak toplardamarlarındaki yüksek kan basıncı ile ilgili olduğu belirtilmek istenir. Bacağın varisten etkilenen kesiminde, yüksek basınç nedeniyle toplardamarlar kalbe yeterince kan iletemezler ve bu nedenle bu kesim temiz kan alamayarak gerektiği gibi beslenemez. Beslenmeyen deri ya kendiliğinden veya bir zedelenme sonucu kolay açılır. Bu tür yaralar daha çok bilek çevresinde meydana gelirler.

Yaranın kenarları biçimsizdir ve yara iyileşirken kenardaki epitelyum hücreleri mavimsi bir sınır oluştururlar. Çok seyrek olarak görülen bazı vakalarda varis yaralarının kenarlarında kanserli hücrel~ meydana gelir.

Hasta yatırılır ve bacağı askıya alınırsa toplar morlardaki kan basıncı normale döndüğü için v risli kesime temiz kan gelir ve yara kısa zamanda iyileşir. Ancak bu kolay tedavi her zaman yarar, olmaz; çünkü çoğu orta yaşlı hastalarda yatak yaralarından, derin damarlarda oluşan trombozlara kadar çeşitli tehlikeli durumlar meydana gelebilir Ayrıca genç hastaların çoğu hastanede birkaç hafta hareketsiz yatmak istemezler. Bu gibi durumlar da hasta bacak, dizden ayak parmağının ucuna kadar sıkı bir sargıyla sarılır ve sargının yaptığı basınçla genişleyen yüzeysel damarların boşaltılmasına ve bacak kaslarının pompalama hareketim mal biçimde gerçekleştirilmesine çalışılır. Yar iki üç hafta içinde iyileştiği görülür. Büyük yaraların iyileşmesi doğal olarak daha çok zaman alır. Çoğu hastalar yaraların çabuk iyileşmesinde, kullanılan ilâçların rolü olduğunu sanırlar. Ancak ilâçların hiç de düşünüldüğü gibi büyük bir etkisi olmaz. Hatta antibiyotik içeren bazı ilâçlar o kesimde duyarlılık meydana getirerek zararlı bile olurlar. Yaranın gereksindiği tek şey temiz bir sargıdır.

Bazı büyük yaralar plastik cerrahî gerektirirler. Bu nedenle uzman bir hekim hastanın hemen dizi altından bir ameliyat yapar. Yara iyileştikten sonra alttaki varisli damarların tedavisine geçilir.