Damar hastalıklarında bileklerdeki durum

Bacaktaki yüzeysel damarlar derinin hemen altında bulundukları için zayıf kimselerde ayakta ve bilekte kolaylıkla görülürler. Uzun safen toplardamarlarının bilekteki yeri çok belli ve kolaylıkla bulunabilir, olduğu için bu damar acil durumlarda kan veya plazma verilmek için kullanılır. Varisli hastaların en çok şikâyetçi oldukları damarlar da safen toplardamarlarıdır. Damarlar genişledikçe hastalar ağrılardan ve bacaklarının ağırlaştığından daha çok şikâyet etmeye başlarlar. Varis ilerledikçe toplardamarlardaki kan dolaşımı gittikçe kötüleşir ve hasta uzun süre ayakta kaldığı zaman bilekleri şişer.

Küçük bir zedelenme bilekte kanamalara sebep olur. Genişleyen damarlar deri yüzeyine çok yakın ve son derece ince çeperli olduğu için küçük bir çizik veya darbe bile kanamaya yol açar. Toplardamar içindeki basınç yüksek olduğu için, kanama fazladır, özellikle hasta ayakta duruyorsa veya bacağını sarkıtıyorsa kanama çok olur. Bu nedenle, kanama başlayınca hasta sırt üstü yatırılmalı ve bacağı havaya kaldırılarak sargıyla sarılmalıdır. Bu tedbirler alınınca kanama kısa sürede kesilir.

Trombozlar bazen kendiliklerinden bazen de bacaktaki bir yaralanma sonucu meydana gelebilir. Varisli hastalara uygulanan tedavi de bazen tromboz meydana gelmesine sebep olur. Trombozun oluştuğu damar kesimi duyarlılık kazanır ve sertleşir. Bu kesimlerdeki deri kızarır ve yangılanır. Çoğu zaman vücut toplardamarlardaki bu kan pıhtılaşmasına karşı bir tepki olarak hafif ateş yapar. Hastanın yatakta dinlenmesi ve bacağını sararak askıya alması gerekir. Antibiyotik uygulanması gerekli değildir.

Kan pıhtısı toplardamarların çeperine yapışık ve buradan koparak amboliye sebep olması olasılığı az olduğu için pıhtılaşmaya karşı herhangi bir ilâç kullanmak da gerekmez.