Astigmatizma nedir

Saydam tabaka ile göz merceğinin küresel yüzeyleri gözün optik ekseni etrafında dönel değillerse «astigmatizm» denilen göz kusuru meydana gelir. Bu durumda, gözde bir cismin net görüntüsü meydana gelmez. Meselâ, göz aynı düzlem içinde yatay ve düşey doğruları eşit netlikte göremez. Yatay doğruları net olarak gördüğü halde, buna dik olan başka bir doğruyu bulanık görür. Bir merkezden türlü doğrultulara doğru Çizilen eşit doğrulara bakan astigmat bir göz, bunlardan bazılarını kısa görür.

Astigmatizm çok önemli bir göz kusuru değildir. Silindir yüzlü merceklerle yapılmış gözlükler kullanılarak düzeltilir. Fakat kendi haline bırakılır, düzeltilmeye çalışılmazsa, baş ağrılarına ve özellikle bir süre okuduktan sonra görüşün bulanıklaşmasına yol açabilir. Astigmatizm için verilen gözlüklerin camlarından biri çerçeveden çıkarsa, yerine yeniden takılırken, camın, aynı açıyle yerleştirilmesi gerekir. Aksi halde daha kötü kusurlara yol açar.